Uiteraard hopen we dat u tevreden bent met uw bestelde producten. Mocht u toch (deels) uw bestelling willen retourneren, dan is dat geen probleem. Bij GolfDriver.nl kunt u uw bestelling binnen de wettelijke termijn van 14 dagen retourneren. Hiervoor berekenen we geen extra kosten al zijn de verzendkosten voor retourzendingen altijd voor uw eigen rekening tenzij wij een foutje hebben gemaakt maar dat komt zelden voor.

GolfDriver.nl | Retour Policy

Hoe werkt retourneren?

  • Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.
  • Het product dient in nieuwstaat te verkeren (Bij golfclubs houdt dat in dat deze ongebruikt zijn!)
  • Verpakt u het te retourneren product stevig.
  • Stuurt u svp (een kopie van) de pakbon mee zodat we kunnen zien van wie het afkomstig is.
  • Originele verpakking dient te worden meegestuurd, zoveel mogelijk.
  • Verzendkosten voor retourneren zijn voor eigen kosten en risico.
  • Onderstaande artikelen 6,7 en 8 van onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing (opgesteld door Stichting Webshop Keurmerk en Stichting Consuwijzer.) 

Retouradres

GolfDriver Europe BV
T.a.v. Afd. Retouren
Norbruislaan 1
7761CG  Schoonebeek
Nederland
 
 
Webshop Keurmerk
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht op GolfDriver.nl - St. Webshop Keurmerk
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn (GolfDriver.nl: zoals producten die op verzoek van de klant van aangepaste specificaties zijn voorzien); c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen. Heeft u vragen, neemt u dan gurust contact met ons op.